گریتینگ (درپوش)

در فرهنگ لغت آکسفورد گریتینگ بشرح ذیل تعریف شده است :
سازه ای ساخته شده از میله های فلزی که سوراخی را می پوشاند، به ویژه در زمین روی زهکشی
در واقع در زمان استفاده از انواع گریتینگ بر خلاف سیستم کانال پیش ساخته آب ( گاتر پیش ساخته ) ، اجرای سنتی مد نظر خواهد بود . بدنه گاتر میتواند از مصالح ساختمانی ( سنگ ، آجر و…) ساخته شود .طبعا با توجه به نوع اجرا میتوان شیب طولی با توجه به طول مسیر و دبی سیال موجود در محل در نظر گرفت.

کاربری 

بعنوان مثال نوع گریتینگ (درپوش) مورد استفاده برای یک کانال پساب در یک کارخانه صنایع غذایی و محوطه یک پارک قطعا متفاوت خواهد بود . در کارخانه میبایست از  گزینه بهداشتی مثل استنلس استیل ( کامپوزیت ویا پلاستیک ) استفاده کرد . در صورتیکه برای محوطه پارک میتوان علاوه بر استنلس استیل از نوع چدنی نیز استفاده کرد.

مقاومت وزنی (LoadClass) 

یکی از مهم ترین ویژگیهای گریتینگ مقاومت وزنی میباشد. دراستاندارد EN1433 تعاریف مقاومت وزنی برای کانالهای پیش ساخته آب آمده است . با توجه به نوع بار وارده ( متمرکز ویا گسترده ) میتوان با توجه به نتایج آزمایشگاهی جداولی بدین منظور تهیه نمود. بعنوان مثال برای گریتینگ کامپوزیتی ( GRP) جداول بارگذاری بتفکیک گسترده و متمرکز بر اساس عرض دهنه کار ( SPAN) تهیه گردیده است .

درپوش پلی پروپیلن طوسی MG0037

درپوش پلی پروپیلن مشبک MG0051

گریتینگ استیل MG0049

گریتینگ پلی آمید GC130

گریتینگ پلی آمید GC200

گریتینگ چدنی کد MG0011

گریتینگ چدنی کد MG0013

گریتینگ چدنی کد MG0014

گریتینگ چدنی کد MG0015

گریتینگ چدنی کد MG0016

گریتینگ چدنی کد MG0017

گریتینگ چدنی کد MG0018

گریتینگ گالوانیزه 20 سانت MG0023

گریتینگ گالوانیزه MG0022

گریل ABS عرض 13سانت کد GB130